کدهای دریافت یوزرنیم و پسورد از شرکت ESET

لطفا جهت مطالعه راهنمای بکارگیری این کدها اینجا کلیک فرمایید.

برای

15 May 2010
شنبه 25 اردیبهشت 1389


ESS/***/EAV برای نسخه های

ESET
Smart Security *** ESET NOD32 Antivirus

شش ماهه
تا تاریخ:
15-11-2010


V263-3033-4YM4-3TGQ-S87A-MTAT
 
V263-3033-4YM4-3V5D-C5NF-MCTU

V263-3033-4YM4-3QE9-54VT-U57R
 
V263-3033-4YM4-3S8E-886S-MG7C

V263-3033-4YM4-3M4B-N7NV-DSBG
 
V263-3033-4YM4-3ND7-J6HG-T9QF

V263-3033-4YM4-47YW-Y35E-KRJB
 
V263-3033-4YM4-4BSR-R6AY-AJ3L

V263-3033-4YM4-447G-B3AR-K5L5
 
V263-3033-4YM4-46MC-93LJ-D8DK

V263-3033-4YM4-3WBU-B3AE-NU9N
 
V263-3033-4YM4-43QE-L8LU-GAHP

V263-3033-4YM4-3U6E-S4M6-HQML
 
V263-3033-4YM4-3VPD-547M-VQRJ

V263-3033-4YM4-3R5A-E3SW-7RNA
 
V263-3033-4YM4-3T4R-Y7J7-9JB5

V263-3033-4YM4-3MC9-L6QP-X9K4
 
V263-3033-4YM4-3NEQ-H8PG-PGB6

V263-3033-4YM4-4BD4-76FR-3833
 
V263-3033-4YM4-4BWT-L6AV-ETJK

V263-3033-4YM4-45XH-F6YH-ECQM
 
V263-3033-4YM4-47DE-T8TW-SVXD

V263-3033-4YM4-3YT4-B746-TW7S
 
V263-3033-4YM4-43Y7-C6K8-DUQL


 
V263-3033-4YM4-3VUF-F8KC-AMUN
EAV half activation

ESET NOD32 Antivirus half activation //// ESET NOD32 Antivirus


M565-8233-53S3-RUXE-A5BD-5AT7
  
M565-8233-53S3-RTMY-54CV-VA7R

M565-8233-53S3-RU86-J5UP-TMFH
 
M565-8233-53S3-RULR-H5QH-A34E

M565-8233-53S3-RUWS-846W-3U6S
 
M565-8233-53S3-RSSU-Q8RM-FJDD