کدهای اکتیو کردن آنتی ویروس  NOD32


ESET Nod32  Activation Code


21 April 2010
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

ESS/EAV برای نسخه های

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

معتبر تا شش ماه

تا تاریخ:
22 October 2010

V263-3033-4YKG-B3S9-A75P-P8W6
 
V263-3033-4YKG-B54Y-Y8HR-8NYY

V263-3033-4YKG-PMG3-75BW-3LR8
 
V263-3033-4YKG-AXN7-N7V4-JQDX

V263-3033-4YKG-PDY6-H3LC-EYJQ
 
V263-3033-4YKG-PHAV-V6H4-KSQN

V263-3033-4YKG-BJE5-V4RX-6897
 
V263-3033-4YKG-BN8S-A34W-UPHB

V263-3033-4YKG-BEQR-P74K-L88D
 
V263-3033-4YKG-BGRY-66VM-WF8N

V263-3033-4YKG-B6BR-W6DF-3GC4
 
V263-3033-4YKG-BBGM-A7LS-EF87

V263-3033-4YKG-B4KS-G6U3-L3RP
 
V263-3033-4YKG-B5RJ-76UH-K7NG

V263-3033-4YKG-PPH5-A33V-MTYE
 
V263-3033-4YKG-B3KF-58NL-YW3D

V263-3033-4YKG-PG3X-P7CH-JFV6
 
V263-3033-4YKG-PJPE-H5GJ-UVDV

V263-3033-4YKG-BM7W-P3DP-D9T7
 
V263-3033-4YKG-PD66-J7CQ-4WU7

V263-3033-4YKG-BG8K-T7XY-8GY8
 
V263-3033-4YKG-BGW4-P5BA-JAG8

V263-3033-4YKG-B7AP-A7TH-F68B
 
V263-3033-4YKG-BDEA-G5NB-VBN9


 
V263-3033-4YKG-B65V-96BS-XAFE

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus half activation

M565-8233-4UTL-VDBJ-74YT-3HDF

M565-8233-4UTL-V8XP-P78S-U83F
 
M565-8233-4UTL-VAXF-38BY-4QA4
 
M565-8233-4UTL-VBHE-98PL-WTD6

M565-8233-4UTL-VCUG-834D-VVQQ
 
M565-8233-4UTL-SXQ7-35RP-BU9B