کدهای فعالسازی آنتی ویروس  NOD32


Nod32  Activation Code


19 April 2010
دوشنبه 30 فروردین 1389

ESS/EAV برای نسخه های

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus

معتبر تا شش ماه

تا تاریخ:
20 October 2010

V263-3033-4YKD-PS9H-43HV-HG6Y
 
V263-3033-4YKD-PXGK-H3AU-QBF8

V263-3033-4YKD-PJPQ-E4L5-UXQ8
 
V263-3033-4YKD-PPKX-X7TB-N9U7

V263-3033-4YKD-PF5G-E37C-T4KW
 
V263-3033-4YKD-PGN5-G4WW-K5SF

V263-3033-4YKD-QLDN-37SK-37X6
 
V263-3033-4YKD-QNYC-A794-MJUU

V263-3033-4YKD-QGAV-R3TH-RF7G
 
V263-3033-4YKD-QJBC-C3S3-KDAJ

V263-3033-4YKD-Q7ER-Y784-J6NR
 
V263-3033-4YKD-QBYJ-Y89N-UNBY

V263-3033-4YKD-PYJL-E4FL-VR9C
 
V263-3033-4YKD-Q4JA-37ET-VX6Q

V263-3033-4YKD-PRVH-H6Q9-BV6J
 
V263-3033-4YKD-PVQF-X4CD-TRCG

V263-3033-4YKD-PHJQ-R84T-3CLC
 
V263-3033-4YKD-PML3-E4G9-SSNA

V263-3033-4YKD-PCUH-R4UV-W6AD
 
V263-3033-4YKD-PFMJ-S6LA-4YSC

V263-3033-4YKD-QJKL-X49Q-E53B
 
V263-3033-4YKD-QMUP-E3Y3-U7QY

V263-3033-4YKD-QEHF-K4K6-6T7L
 
V263-3033-4YKD-QHAX-S7CK-VTW8

 V263-3033-4YKD-Q5RQ-R6D7-E3VQ
 
V263-3033-4YKD-Q8X5-534D-V8LV

EAV half activation
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus half activation

 M565-8233-4UTL-9C35-D3EG-KJY7
M565-8233-4UTL-95KJ-Y5P7-LTDK
 
M565-8233-4UTL-96J6-U3CS-SEYU
 
M565-8233-4UTL-97HK-H87K-EV5X

M565-8233-4UTL-94MW-L3NB-LHES
 
M565-8233-4UTL-98TY-X5Q8-TUVP