کدهای فعال سازی آنتی ویروس NOD32

(Nod32 Activation Code)13 April 2010
سه شنبه 24 فروردین 1389


ESS/EAV برای نسخه های
NOD32 activation code
(nod32 universal activation code)
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)
ّ
برای دوره شش ماهه
تا تاریخ:

14 October 2010
V263-3033-4YK6-RH6B-N3AY-UMWB

V263-3033-4YK6-REKX-A5JJ-BNGJ

V263-3033-4YK6-RD3X-K4D7-493Q

V263-3033-4YK6-R9E4-37AA-Y7YK

V263-3033-4YK6-R86B-D6KD-RPG3

V263-3033-4YK6-RSGP-R4PM-QPCW

V263-3033-4YK6-RQ6D-94XG-FENV

V263-3033-4YK6-RPK3-G55X-ULCS

V263-3033-4YK6-RMLU-834J-38UN

V263-3033-4YK6-RLKC-63JG-GLF9

V263-3033-4YK6-RKE5-W6MN-JGES

V263-3033-4YK6-RHW7-E5KJ-SGR5

V263-3033-4YK6-RJWN-D8NH-RHCQ

V263-3033-4YK6-RL8Q-Q33U-EMT4

V263-3033-4YK6-RM7U-D6NP-8A7X

V263-3033-4YK6-RNKH-97WS-3VJ3

V263-3033-4YK6-RPNP-347N-UM8T

V263-3033-4YK6-RRT9-A5BD-V5LG

V263-3033-4YK6-R6MJ-S8EN-SFER

V263-3033-4YK6-R953-E33J-VHCX

V263-3033-4YK6-RCL7-738C-LCKB

V263-3033-4YK6-RDRS-P73K-VC6H

V263-3033-4YK6-RFA7-D8QJ-5FXL

V263-3033-4YK6-RGJU-86K3-L8XY
EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)

(ESET NOD32 Antivirus)M565-8233-4UTJ-MH89-V6D6-T8F3

M565-8233-4UTJ-M8U9-F6SH-QL8C

M565-8233-4UTJ-MD5F-P69V-J8HW

M565-8233-4UTJ-MCCF-N66D-KBDQ

M565-8233-4UTJ-MJHY-L4KP-4HYG