کدهای فعال سازی آنتی ویروس NOD 32

(Nod 32 Activation Code)11 April 2010
یکشنبه 22 فروردین 1389


ESS/EAV برای نسخه های
NOD32 activation code
(nod32 universal activation code)
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)
ّبرای دوره شش ماهه
تا تاریخ:
12 October 2010


V263-3033-4YK4-V5JT-S53F-XB8B

V263-3033-4YK4-V4T5-L5WE-7DT5

V263-3033-4YK4-UXLK-C3GQ-E3CF

V263-3033-4YK4-UVUW-Q49X-U9KQ

V263-3033-4YK4-UTQT-F8A8-38VL

V263-3033-4YK4-US6G-W4RJ-LNY4

V263-3033-4YK4-URLC-C398-S99Y

V263-3033-4YK4-UMTM-D7AD-9Q8X

V263-3033-4YK4-ULFF-H8HU-W5MX

V263-3033-4YK4-UGJ7-983W-V4FK

V263-3033-4YK4-UETW-J3JE-XWQ9

V263-3033-4YK4-UDGC-C5V7-9FDJ

V263-3033-4YK4-UCCX-G6UW-TD83

V263-3033-4YK4-V65X-L888-9LJN

V263-3033-4YK4-UE3Y-Y3HR-KD4B

V263-3033-4YK4-UGER-S49A-7XE9

V263-3033-4YK4-UH78-U5WT-BMB5

V263-3033-4YK4-UMB9-Y7YE-NDSF

V263-3033-4YK4-UQ3W-G8E9-XPJ5

V263-3033-4YK4-URP9-X799-QPAT

V263-3033-4YK4-UT5Y-35N3-WLSM

V263-3033-4YK4-UVEK-97FA-YSWR

V263-3033-4YK4-UX9W-58MJ-WBRT

V263-3033-4YK4-UYWV-F547-YQ7T

V263-3033-4YK4-V53Y-R7K4-LBKA
EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)

(ESET NOD32 Antivirus)
M565-8233-4UTH-Y6AD-45UH-QLRD

M565-8233-4UTH-Y45T-63AS-4R7P

M565-8233-4UTH-XUYS-E8AY-S9QT

M565-8233-4UTH-XSRM-F73U-FS6S

M565-8233-4UTH-XYS8-E7F9-F6DX

M565-8233-4UTH-Y4JY-N5TE-GJA9