کدهای فعال سازی آنتی ویروس NOD32
(Nod32 Activation Code)8 April 2010
پنجشنبه 19 فروردین 1389


ESS / EAV universal activation code
(nod32 universal activation code)
(ESET Smart Security)
(ESET NOD32 Antivirus)
V263-3033-4X4S-HQTV-E4MC-HWUT
V263-3033-4X4S-HE4H-S8QR-7ALU
V263-3033-4X4S-H4SM-95WL-VF53
V263-3033-4X4S-GVSU-W4LS-A9LE
V263-3033-4X4S-GPRY-636J-KAXN
V263-3033-4X4S-KNK5-R5MW-AXUJ
V263-3033-4X4S-KGQM-U3M8-W7XX
V263-3033-4X4S-K54B-83SH-AF6M
V263-3033-4X4S-JPDH-B55V-YGEU
V263-3033-4X4S-JF89-68R6-FWN5
V263-3033-4X4S-J6VQ-N3DV-66KJ
V263-3033-4X4S-HXDY-575Y-HVG9
V263-3033-4X4S-HVP5-56P7-64H3
V263-3033-4X4S-J3XA-L4AJ-5HEX
V263-3033-4X4S-J99A-U6VU-LRVD
V263-3033-4X4S-JGTS-U4NC-HLGP
V263-3033-4X4S-JWTA-E84K-KGPS
V263-3033-4X4S-KB6Y-F8KV-DWEQ
V263-3033-4X4S-KKAS-93DJ-9MVG
V263-3033-4X4S-GPAQ-S4CG-4JAN
V263-3033-4X4S-GUAU-D3MQ-7LET
V263-3033-4X4S-H3VP-B4L9-6XTW
V263-3033-4X4S-H8MM-Q45B-TWN9
V263-3033-4X4S-HM39-F5JE-VFEV
V263-3033-4X4S-HTEV-D7XB-JA7T
EAV half activation
(ESET NOD32 Antivirus half activation)

(ESET NOD32 Antivirus)
M565-8233-4UTH-AFLB-B6E7-B93F
M565-8233-4UTH-ADWF-48NR-QTKP
M565-8233-4UTH-AQLJ-Q5HE-TM5V
M565-8233-4UTH-AGWE-B4CP-CBKW
M565-8233-4UTH-AFS8-83D8-X4A8
M565-8233-4UTH-ARX9-858J-X6N9